Segueix

Empreses en fallida a Catalunya: retorn als pitjors anys de la crisi econòmica
El 2019 es van disparar els concursos de creditors als jutjats catalans, molt per sobre de la mitjana espanyola.
elmon.cat/economia/empreses-fa

· · Web · 0 · 0 · 1
Inicia la sessió per participar a la conversa
soc.cattube.org

soc.cattube.org! ets català? nosaltres sí!