⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [1 de 10]

El que va passar ahir, més enllà d’una protesta concreta per l’empresonament d’en Pablo Hasel, és quelcom més profund i greu.

Els fets no van van ser fruït de l’atzar, ni ho hem de simplificar catalogant-ho de violència gratuïta

2021-02-17 12:31:30

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [2 de 10]

La resposta de la gent al carrer, molt especialment dels joves, ve d’una frustració acumulada per diverses raons probablement.

Una d’aquestes raons ben bé pot ser la desesperació generada per l’incapacitat manifesta...

2021-02-17 12:31:30

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [3 de 10]

... dels nostres partits polítics i dirigents (i ho diem amb profunda tristesa), de canalitzar correctament la voluntat popular.

2021-02-17 12:31:30

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [4 de 10]

La repressió que es pateix n’és un dels altres factors gens menyspreables, si no és el principal.

No s’ha fet res (llevat d’algunes honroses excepcions) per tal de no posar el pes de la justícia a sobre dels ciutadans.

2021-02-17 12:31:31

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [5 de 10]

No s’entén que, en lloc de fiscalitzar amb severitat certes actuacions policials, acabem veient com es condecoren agents per actuacions en un context social i polític gens indicat per a aquests “premis”.

2021-02-17 12:31:31

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [6 de 10]

Ja no serveix publicitar “auditories” i expedients reservats, que segur que es fan, si no es veuen els resultats i no es poden contrastar amb fets objectius.

La societat ha canviat i ja no tothom combrega amb rodes de molí.

2021-02-17 12:31:31

Segueix

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [7 de 10]

El que sí que cal, al nostre entendre, és que aquest canvi de xip i les accions que segueixin tinguin uns objectius clars, que els riscos no superin els possibles beneficis i...

2021-02-17 12:31:32

· · ADIC INTERIOR · 1 · 1 · 0

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [8 de 10]

... sobre tot assenyalar als autèntics culpables: l’estat espanyol demofòbic i repressor i, si és el cas, qualsevol actitud connivent o negligent dels nostres dirigents i partits polítics.

2021-02-17 12:31:32

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [9 de 10]

Coses com aquestes són les que fan que hi hagi esclats al carrer. I no pot ser d’una altra manera. No serà d’una altra manera. I el que ve serà fort.

2021-02-17 12:31:32

R to @adic_int: ⚫️ ENFILLAL | La temperatura del carrer [10 de 10]

Aquest fil d'idees no pretén ser exhaustiu, sinó simplement pretén il·lustrar alguns dels sentiments i pensaments que se'ns han fet arribar i que podem fer nostres.

2021-02-17 12:31:32

Inicia la sessió per participar a la conversa
soc.cattube.org

soc.cattube.org! ets català? nosaltres sí!